Back to Graffiti är ett utställningsformat utformat av Kollektivet Livet och konstnären JEKS. Efter en första utställning i Slakthusområdet 2019 stod det klart för oss att vi träffat rätt, att det finns en stor nyfiken publik som vill ta del av välproducerad textbaserad Graffiti när den är som som friast, curerad av sig själv och på replängds avstånd. 


Nu blickar vi framåt mot 2020. 


Maila info@kollektivetlivet.se för vidare info eller samarbete.

Se Dropbox för pressbilder.